Skatteplanering i ägarledda företag

Se datum och pris

En kurs som ger dig fördjupade kunskaper i skattesystemet och nya metoder för skatteplanering. Du får verktyg för att kunna besvara frågor som berör alla i det ägarledda företaget oavsett storlek på företag.

Se datum och pris

Skatteplanering i ägarledda företag

Den här kursen passar dig som vill få en djupare förståelse för hur vårt skattesystem fungerar. Du kommer även lära dig smarta strategier för att planera din skatt på ett innovativt sätt. Genom att delta i kursen får du tillgång till en omfattande verktygslåda som kommer hjälpa dig att smidigt hantera de vanliga utmaningarna som kan uppstå inom ägarledda företag, oavsett hur stora eller små de är. Genom att blanda teori med praktiska exempel kommer du att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna hantera olika skattefrågor på ett effektivt sätt

Lämpliga förkunskaper

Goda kunskaper om beskattning samt erfarenhet från redovisning i ägarledda företag.

Kursmål

Att bli en god skatterådgivare åt ägarledda företag.

Olika typer av bolagskonstruktioner

Skatteplanering i ägarledda företag är kursen som ger dig fördjupade kunskaper i skattesystemets uppbyggnad och nya metoder för skatteplanering. Skaffa dig en uppsättning kraftfulla verktyg som du kan använda i ditt arbete som skatterådgivare. Med dessa kan du besvara frågor som berör alla, vare sig det är ett litet eller stort företag.

Undvik felsteg

Skatteplanering kan ha en positiv effekt på utvecklingen av dina kunders företag och privatekonomi. Det vet du som jobbar med skatterådgivning. Att som ägare driva sitt företag är ofta ett familjeprojekt och detta ställer extra stora krav på kunskapen hos den som är redovisningskonsult eller revisor, eller på annat sätt ska ge råd. Säkert vet du också att bristande kunskap kan leda till onödiga och kostsamma felsteg.

Kursinnehåll

Skatteplanering vid löpande innehav och skattefrågor för aktiebolag
 • Personalvårdsförmåner och andra typer av förmåner
 • Löneuttag, inkomstfördelning mellan makar m m
 • Lån till företaget
 • Hyra
 • Utdelningsregler i 57 kap IL (3:12-reglerna)
Genomgång av 3:12-reglerna
 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Förslag nya 3:12-regler
 • Direktiv 2022:44
 • Tilläggsdirektiv 2023:10
 • Utredningstiden förlängs till 29 mars 2024

Fördelar/nackdelar med enskild firma respektive handelsbolag
 • Räntefördelning
 • Expansionsfond
 • Obehörig resultatfördelning i handelsbolag, RÅ 2002 ref 115 I+II, HFD 2018 ref 36, HFD 2020 not 45
 • HFD 2023-03-17, bed and breakfast-verksamhet i en privatbostadsfastighet beskattas i inkomstslaget kapital och inte i inkomstslaget näringsverksamhet
 • Avdrag får inte vägras i näringsverksamhet när tillgång ägs av annan (HFD 2021 ref. 21)
Skatteplanering vid avyttring av tillgångar i enskild firma
 • Tillgångar som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet
 • Tillgångar som beskattas i inkomstslaget kapital
 • Pensionsmöjligheter och ackumulerad inkomst
 • Överföring av olika typer av fonder från enskild firma till annat företag
 • Ombildning av enskild firma till HB/AB
Avyttring av handelsbolag
 • Skillnad mellan inkråmsöverlåtelser och försäljning av andel
 • Särskilda regler beträffande avyttring av andel till aktiebolag enligt 51 kap IL
 • Skattefri avyttring av andelar i bolagssektorn
Avyttring av aktiebolag
 • Fåmansreglerna i 57 kap IL (3:12-reglerna) vid försäljning
 • Skalbolag – 49 a kap IL
 • Skattefria vinster i bolagssektorn – inte bara för stora bolag

Ingår i kursen Skatteplanering i ägarledda företag

Kursdokumentation. Lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

Läs mer
22 okt - 23 okt göteborg
Lärare
Bo Svensson
Pris exkl. moms: 13 900 kr
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Sista anmälningsdag: 2024-09-22
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Plats:
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3
Göteborg

Kurstider
Dag 1: 9.30 - 17.00  Fika från 9.00
Dag 2: 8.30 - 16.00 

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.


Kursledare:
Bo Svensson