Strategisk Lönepolitik – onlinekurs

Kursen Strategisk Lönepolitik ger dig förutsättningar att lära dig mer om lön och belöning ur ett arbetsgivarperspektiv. Passar dig som vill bredda din lönekompetens eller har en chefsroll och framför allt lönekonsulter som vill arbeta proaktivt med lönefrågor. Vilka faktorer, processer och relationer är viktiga vid lönesättning?

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Strategisk Lönepolitik – onlinekurs

I denna kurs om Strategisk lönepolitik går vi igenom hur frågor om lön och belöning kan integreras i en organisations långsiktiga mål. Vi kommer att utgå från tre olika nivåer makro, meso och mikro. Nivå makro handlar om vilka lagar och avtal som styr lönesättning i Sverige. Meso i sin tur handlar om hur enskilda organisationer och företag arbetar med lönesättning och mikro berör kommunikation, motivationsfaktorer och attityder kring lön på individnivå.

Lön är ingen exakt vetenskap så tillvida att det finns ett facit på vad som är rätt och fel. Det är lätt att falla in i tyckanden om vad som är hög och låg lön samt rätt och fel lön. Vi tar avstamp i de lagar, avtal och forskning som finns inom området. 

Kursmål

Efter avslutad kurs ska du förstå hur du kan använda lönen som en strategisk fråga för att utveckla organisationen långsiktigt. Målet med kursen är att du ska kunna agera bollplank till VD, ekonomiansvarig och chefer vid lönesättning samt leda en löneöversyn.

Kursinnehåll

  • Definition av begreppet lön
  • Prissättning av arbete
  • En fungerande lönebildning
  • Arbetsmarknadens parter
  • Avtalskonstruktioner 
  • Att sätta respektive syna löner
  • Att välja lönemodell
  • Individuell och differentierad lön
  • Styrdokument
  • Mål och kriterier
  • Bedömning av arbetsinsats
  • Att genomföra en löneöversyn
  • Lön- och utvecklingssamtal
  • Feedback på arbetsprestation
  • Motivationsfaktorer i arbetet

Effektiv kurstid och tillgänglighet 

Ca 5,5 timmar beroende på din egen studietakt. Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!
Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större. 

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®/Lönekonsulter

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer