Styrelsens ansvar i aktiebolag – onlinekurs

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 195 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Styrelsens ansvar i aktiebolag – onlinekurs

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.

Regelverk och ansvar

Vad innebär det egentligen att vara styrelseledamot i ett aktiebolag? Under kursen går vi igenom regelverket om vilket ansvar som finns för personer som träder in i ett aktiebolags styrelse och vilken skillnaden är mellan styrelseledamot och suppleant. Vem som gör vad och när. Varje person som har ett uppdrag i ett aktiebolags styrelse, eller de som arbetar för bolag eller personer där ansvarsfrågor för styrelsen kan uppkomma, bör ha en grundläggande kännedom om detta.

Kursen passar dig som kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor rörande styrelsearbete i aktiebolag såväl i det egna bolaget som i konsultrollen, d.v.s. ägare i ägarledda företag, redovisningskonsulter, revisorer, ekonomiassistenter och ekonomichefer.

Kursmål

Efter kursen ska du ha en grundläggande kunskap om de ansvarsfrågor som kan uppkomma för styrelseledamöter m.fl. i olika typsituationer i ett aktiebolag.

Kursinnehåll

Styrelseledamot – suppleant, vem gör vad och när?
Ansvar vid äventyr av brott vid brister avseende:
– bokföring
– förande av aktiebok
– övriga borgenärsbrott
Personligt betalningsansvar för:
– skatter
– bolagets förpliktelser vid kapitalbrist
– avtal före registrering eller i avsaknad av årsredovisning
– olagliga värdeöverföringar
– otillåtna lån
– skadestånd enligt aktiebolagslagen

Ingår

Nedladdningsbara anteckningssidor (åhörarkopior).

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 1,5 – 2 timmar att genomföra beroende på egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig. Självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer