Vad är en skattereduktion?

Skattereduktioner för privatpersoner har blivit alltmer mångfacetterade med tiden, vilket kan göra det knepigt att navigera bland dem. I vår senaste utbildning granskar vi dessa skattereduktioner i detalj och ger en översiktlig beskrivning av vad som gäller för varje skattereduktion.

Målet är att du som redovisningskonsult ska kunna hantera dessa varierande skattereduktioner på ett korrekt sätt. Det är avgörande för att exempelvis bedöma om en enskild näringsidkare har tillräckligt med skatt att betala för att kunna dra nytta av en specifik skattereduktion. Vi kommer också att belysa vilka skatter som dessa skattereduktioner kan användas för och rättsliga regler för avräkning.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Vad är en skattereduktion?

Skattereduktionerna för fysiska personer har med åren blivit många och det kan vara svårt att veta vilka skattereduktioner som finns och hur man ska hantera dem.

I den här utbildningen går vi igenom de skattereduktioner som finns och beskriver kortfattat vad som gäller för respektive skattereduktion för att du som redovisningskonsult ska kunna hantera de olika skattereduktionerna på ett korrekt sätt. Det kan till exempel vara för att bedöma om en enskild näringsidkare har tillräckligt med skatt att betala för att kunna tillgodoräkna sig en viss skattereduktion och att det är rätt skatt. Skattereduktionerna får bara avräknas mot vissa skatter och vi kommer att gå igenom vilka de är.

Kursmål

Efter avslutad kurs kommer du:

  • Ha en ökad förståelse om vad en skattereduktion är.
  • Ha en ökad förståelse om vem som kan få en skattereduktion och hur den påverkar skatten.
  • Ha en ökad förståelse om vilka skatter som skattereduktionerna kan avräknas mot och i vilken ordning skattereduktionerna avräknas i.
  • Ha en ökad kännedom om vilka skattereduktioner som finns och hur de fungerar.

Kursinnehåll

  • Vad en skattereduktion är och vilka som finns. 
  • Vi kommer att beröra förutsättningar både för fysiska personer och företagare.
  • Vilka skatter som skattereduktionen avräknas mot och avräkningsordningen för dem.

Jag som ska guida dig genom den här utbildningen heter Therése Allard och jag jobbar som skattejurist på Srf konsulterna.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer