Antagningskrav

Du kan ansöka om att bli Srf Auktoriserad Lönekonsult om du antingen uppfyller gällande teoretiska kunskapskrav samt har tre års praktisk erfarenhet i yrket eller har minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet.

För att ansöka om att bli Srf Auktoriserad Lönekonsult och medlem i Srf konsulternas förbund behöver du uppfylla något av våra antagningskrav:

 • Minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet
 • Examen från en validerad YH-utbildning (omfattande minst 300 yhp) eller motsvarande och tre års yrkeserfarenhet inom löneområdet
 • Vara auktoriserad via FAR och flytta din auktorisation till Srf konsulterna

De områden som du förväntas behärska för att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult är:

 • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inklusive något av marknadens vanliga lönesystem
 • Anställningsformer och kollektivavtal
 • Arbetsrättsliga lagar som direkt får tillämpning i löneberedningen så som t ex lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter
 • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
 • Personalskatter och grund för sociala avgifter
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Grundläggande förmånsrätt
 • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
 • Grundläggande förståelse och tolkning av kollektivavtal

Om du har tre års yrkeserfarenhet och en examen från en validerad yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning inom lön uppfyller du kraven för Auktoriserad Lönekonsult. Vidare krävs att utbildningens omfattning uppgick till minst 300 yrkeshögskolepoäng (yhp)* alternativt 90 Högskolepoäng (hp) eller motsvarande inom nedanstående kompetensområden.

Kompetensområden för validerad utbildning

 • Lönehantering 60 yhp
 • Lönesystem 20 yhp*
 • Arbetsrätt 30 yhp
 • Personalekonomi och personalredovisning 30 yhp*
 • Personalarbetets innehåll och processer 30 yhp
 • Pensioner och försäkringar 10 yhp*
 • Förmånsrätt 10 yhp*
 • Resereglementen 10 yhp*
 • Valfria relevanta ämnen 100 yhp

Exempel på valfria relevanta ämnen:

Fackengelska inom löneområdet, Systemförvaltning, Kommunikation och information, Konsultativt arbetssätt

Srf Utbildning erbjuder kurser inom de flesta av dessa områden. Se vårt utbud av lönekurser


Uppfyller du gällande antagningskrav?

Om du uppfyller gällande antagningskrav för auktorisation kan du ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult samt medlem i Srf konsulternas förbund. Aktivt medlemskap i förbundet kan erhållas av den som uppfyller kraven i Srf konsulternas stadgar §6 inträdeskrav.

Ansök om att bli Auktoriserad Lönekonsult

 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender