Nya frågor i en digital värld – Digital juridik

Redovisningsmiljön förändras i snabb takt och gamla regler utmanas av den moderna tekniken. Detta väcker ett antal viktiga frågeställningar som Srf konsulterna har identifierat för både redovisningsbyråerna och deras kunder. Samtidigt har nya regelverk tillkommit som påverkar hur informationen får behandlas och lagras i den digitala miljön, t ex reglerna kring personuppgifter via GDPR och lagstiftningen kring penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Exempel på sådana nyheter och förändringar finns inom en mängd områden, som t ex:

  • Molnbaserade redovisningssystem
  • Elektroniska fakturor
  • Skanninglösningar
  • Digital inlämning av årsredovisningar
  • Appar för att fotografera kvitton
  • Automatiska avstämningar av konton
  • Lärande system med förslag till kontering
  • Digitala signaturer för dataöverföring
  • API för att läsa information direkt inne i filer
  • Matchning mot jämförelsevärden för att indikera avvikelser

Nya frågeområden

Den snabba teknikutvecklingen skapar konkreta frågor avseende hur den nya digitala miljön fungerar inom ramen för de gällande regelverken. Frågorna rör inte bara kundföretagen, utan även redovisningskonsulter, revisorer och kvalitets-rådgivare som ska göra kontroller av att lagar och regler är uppfyllda. Även programvaruföretagen berörs av dessa frågeställningar, eftersom man vill leverera en lösning som uppfyller lagar och normer. Det innebär att behovet ökar av kunskap om den ”Digitala juridiken” för att utnyttja möjligheterna utan att bryta mot reglerna.

FAQ – Frågor och svar om den digitala redovisningsmiljön

Alla frågeställningar har inte enkla och entydiga svar, och dessutom påverkas de av den pågående utvecklingen inom både teknik och regelverk. Syftet med nedanstående frågor och svar är därför främst att ge en övergripande bild av olika frågeställningar och de svar som normalt är tillämpliga.

 
  Vem har access till data i ett molnbaserat system?  
  Kan mitt företags data ingå i ”Big data” utan att jag godkänner det?  
  Var lagras räkenskapsinformationen?  
  Kan man överlåta ansvaret för lagringen på molnleverantören?  
  Kan man vara ansvarig för ett system som man inte kan kontrollera?  
  Hur vet man att data inte blir kvar hos den leverantör man lämnar?  
  Vad händer om licensen med molnleverantören upphör?  
  Vad är en originalverifikation i en digital värld?  
  Vad händer om man inte bevarar fotograferade underlag?  
  Vem är ansvarig för verifikationer som upprättas av redovisningsbyrån?  
  Vem är ansvarig för automatiskt upprättade verifikationer?  
  Vad gäller för originalen vid skanning?  
  Vad innebär byte av format?