Srf Branschdagar

Srf Kongress kommer att hållas i samband med mässan Ekonomi & Företag 25-26 september 2024. 

Mässan Ekonomi & Företag

Onsdag-torsdag 25-26 september 2024 med Srf konsulterna som huvudsponsor. Du hittar oss som vanligt i vår mässmonter och kan lyssna till våra uppskattade kostnadsfria föreläsningar på mässan.

Srf Kongress

Srf konsulternas ordinarie Förbundskongress 2024 kommer att hållas onsdagen den 25 september 2024 under samma tak som mässan Ekonomi & Företag, på Kistamässan norr om Stockholm. På kongressen presenteras det gångna året samt vilka framtidsvisioner Srf konsulterna har för redovisnings- och lönebranschen. Du som är Srf Auktoriserad konsult har också rösträtt och därmed möjligheten att påverka vilka förtroendevalda som väljs in och vilka motioner som skall klubbas igenom.

Bokningen öppnar under slutet av Q2