Järvaveckan

Möt Srf konsulterna på Järvaveckan 2023! Järvaveckan är en mötesplats för öppna samtal och vidgade vyer, där fler röster blir hörda och fler perspektiv blir kända. Årets tema är Morgondagens Sverige- ett Sverige där hållbarhet är en avgörande faktor för framgång!

I det framtida näringslivet kommer det inte längre vara en fråga om att vara hållbar, utan snarare hur företagen kan vara hållbara och samtidigt lönsamma. Genom att använda smart rapportering och konkurrera på rättvisa villkor kan vi skapa ett inkluderande och utvecklande samhälle som strävar mot Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

I år väljer vi att samverka med SvIFF Sveriges Internationella FöretagarFörening och ha ett pass den 31 maj mellan 18.45-19.30. Agenda 2030 är utgångspunkten när vi diskuterar hur kan vi bygga ett starkare näringsliv i Sverige genom anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi kommer även att ge deltagarna viktig information om vad om hållbarhetsredovisning (NSRS) är och hur NSRS kan hjälpa företag att bli hållbara och konkurrenskraftiga på lång sikt.

NSRS, eller Nordic Sustainability Reporting Standard, är en standard för hållbarhetsredovisning som syftar till att främja en hållbar ekonomisk utveckling och stärka företagens relationer med både investerare, kunder och medarbetare. Genom att rapportera hållbarhetsprestationer på ett tydligt och transparent sätt kan företag visa upp sin förmåga att ta ansvar för miljö och samhälle samtidigt som de ökar sin konkurrenskraft.

 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2024 eller första kvartalet 2024 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender