Antagningskrav

För att ansöka om att bli Srf Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund behöver du uppfylla något av våra antagningskrav. 

Du behöver antingen:

 • Uppfylla de teoretiska kraven och ha tre års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult
 • Ha minst åtta års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult
 • Vara auktoriserad via FAR och flytta din auktorisation till Srf konsulterna

Praktisk yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som redovisningskonsult avser att du: 

 • Är anställd på redovisningsföretag/revisionsbyrå eller att du driver ett eget redovisningsföretag.
 • Arbetar med löpande redovisning, avstämningar, rapportering till kund, bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning.
 • Har eget kundansvar fullt ut till externa företag, alltså inte enbart det egna företaget eller den egna koncernen.

Är du erfaren konsult med minst 8 års erfarenhet av yrket finns en möjlighet att ansöka om auktorisation enligt 8-årsregeln. Läs mer och ansök enligt 8-årsregeln

Om du idag är auktoriserad hos FAR  och vill flytta över ditt medlemskap till Srf konsulterna behöver du göra en ansökan om auktorisation och bifoga ett intyg från FAR om att du är auktoriserad. Läs mer och ansök 

 

Krav på utbildning

Högskoleutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning YH  Srf konsulternas Auktorisationsutbildning PUB 8-årsregeln
Praktiker
Teori Högskoleexamen i ekonomi eller enstaka kurser om minst 120 högskolepoäng


Ämneskrav:

 • 60 hp Företagsekonomi
 • 15 hp Beskattningsrätt
 • 15 hp Handelsrätt
 • 30 hp relevanta ämnen*
 • Branschstandard Rex**
Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst
400 YH-poäng inklusive LIA


Ämneskrav:

 • 280-320 yhp Företagsekonomi inkl. LIA
 • 50-70 yhp Beskattningsrätt
 • 30-50 yhp Handelsrätt
 • Branschstandard Rex**
Srf konsulternas distansutbildning


Ämneskrav:

 • Ekonomistyrning
 • Redovisning
 • Beskattningsrätt
 • Handelsrätt
 • Branschstandard Rex (PUB Rex)
8-års yrkeserfarenhet inom redovisning/revision


Ämneskrav:

 • Branschstandard Rex**
Praktik 3 år 3 år 3 år  8 år
Alternativa tentamensvägar för auktorisation inom Srf konsulterna     
Alternativ 1
Auktorisationsexamen
(Allmän del + case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del + case)
Alternativ 1
Auktorisationsexamen (Allmän del+ case)
Alternativ 2 
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB
Alternativ 2
Auktorisationsexamen görs via tentorna i respektive ämne i PUB

*) Relevanta ämnen: Organisation och ledarskap • Marknadsföring • Ekonomistyrning • Externredovisning • Finansiering • Verksamhetsstyrning • Nationalekonomi • Statistik • Beskattningsrätt • Handelsrätt

**) Branschstandard Rex: För att uppnå godtagbara kunskaper om Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, behöver du göra Rex onlinekurs. För dig som väljer att gå Förberedelsekursen inför auktorisationsexamen så ingår Rex onlinekurs. Båda kurserna är bokningsbara via srfutbildning.se


Uppfyller du gällande antagningskrav?

Om du uppfyller gällande antagningskrav för auktorisation samt kraven i Srf konsulternas stadgar §6 inträdeskrav kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och samtidigt medlem i Srf konsulternas förbund.

Så snart du fått din ansökan beviljad ska en Auktorisationsexamen genomföras. Har du genomfört alla fem delkurser med samtliga tentamen godkända i PUB utbildningen, behöver du inte genomföra auktorisationsexamen.

Innan du börjar fylla i din ansökan – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands, arbetsintyg och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska yrkeserfarenhet.

Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult


Behöver du komplettera din utbildning och praktik?

Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktiska yrkeserfarenhet validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i formuläret och bifoga dina betyg och/eller uppgift om praktisk yrkeserfarenhet.

Validera din utbildning

Auktorisationsutbildning hos Srf Utbildning

Srf Utbildning har en unik auktorisations- och påbyggnadsutbildning med praktisk inriktning. Auktorisationsutbildningen bygger på distansutbildning med lärarledda träffar och egna studier. Du kan alltså med fördel arbeta vid sidan av studierna.
Påbyggnadsutbildning Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB