Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla? – onlinekurs

Här är kursen som går igenom vilka regler som gäller, vad förvaltningsberättelsen ska innehålla och hur den ska bli mer innehållsrik. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Vad ska en förvaltningsberättelse innehålla? – onlinekurs

I den här kursen går vi igenom vad förvaltningsberättelsen ska innehålla för information samt hur årsredovisningslagen är utformad och vilka Bokföringsnämndens K2 och K3 regler är.

Kursen berör vilken information som ett mindre företag ska lämna i förvaltningsberättelsen enligt både K2 och K3 och vad som skiljer sig åt beroende på vilket regelverk som tillämpas. Vi går också igenom vilka ytterligare krav som ställs på förvaltningsberättelsen i ett större företag.

Men är det bara lagens minimikrav som företaget ska uppfylla? I förvaltningsberättelsen har företaget en bra möjlighet att berätta för omvärlden om sin verksamhet. I kursen får du tips om hur förvaltningsberättelsen kan bli bättre och innehålla mer än vad lagen kräver.

Ofta tänker vi på årsredovisningen utifrån ett affärsdrivande företags perspektiv. Men vad bör en förvaltningsberättelse i en bostadsrättsförening, en ideell förening eller en stiftelse innehålla för information?

Kursinnehåll

  • Krav i årsredovisningslagen
  • Förvaltningsberättelsen i K2
  • Förvaltningsberättelsen i K3 – mindre företag
  • Förvaltningsberättelsen i K3 – större företag 

Kursmål

Efter kursen kommer du att veta vad en förvaltningsberättelse måste innehålla för information och hur den kan bli bättre och mer innehållsrik. 

Effektiv kurstid

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt.

Hur lång tid är kursen tillgänglig?

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® 

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden. 

Läs mer