Vilka kostnader kan ett företag dra av – onlinekurs

Vilka kostnader som ett företag kan få avdrag för är en fråga som redovisningskonsulter ställs inför dagligen. Vanligtvis är det en svår fråga att besvara eftersom en prövning måste göras i varje enskilt fall. Företaget kan ställas inför en komplicerad bevisproblematik. I denna mikrokurs behandlas grunderna för avdragsrätten och hur man ska tänka för att kunna göra en rimlig bedömning av möjligheten att få avdrag. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Vilka kostnader kan ett företag dra av – onlinekurs

Vilka kostnader som ett företag kan få avdrag för är en fråga som redovisningskonsulter ställs inför dagligen. Vanligtvis är det en svår fråga att besvara eftersom en prövning måste göras i varje enskilt fall. Företaget kan ställas inför en komplicerad bevisproblematik.

I denna kurs behandlas grunderna för avdragsrätten och hur man ska tänka för att kunna göra en rimlig bedömning av möjligheten att få avdrag. Det är också viktigt att kunna förklara problematiken för sin kund. Utöver att kunden förstår att det inte finns något självklart svar är det viktigt att kunden agerar på rätt sätt för att vid behov kunna visa att det finns rätt till avdrag.

Kursmål

Grunderna i avdragsrätten och hur man ska tänka för att kunna göra en rimlig bedömning av möjligheten att få avdrag.

Kursinnehåll

  • Huvudregeln för avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet
  • Allmänna och specifika avdragsregler, t.ex. beroende på företagsform
  • Fullt avdrag eller inget avdrags alls?
  • Vem som har bevisbördan och vilket mått av bevisning som krävs för avdrag
  • Avdragsrätten i praxis
  • Interaktiva övningar

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Cirka 45 minuter beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer