16 tips för ökad lönsamhet

Alla pratar om rådgivning och ett proaktivt förhållningssätt. Men hur når man egentligen dit? Här är kursen som coachar dig mot att bli en vinstdrivande rådgivare för dina kundföretag!

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 495 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

16 tips för ökad lönsamhet

Kursen ingår i utbildningen Srf Certifierad Affärsrådgivare

I spåren av den digitala utvecklingen blir ekonomisk rådgivning ett allt viktigare arbetsområde. Srf konsulterna har tagit fram en onlinekurs som beskriver hur du i praktiken kan arbeta med rådgivning mot dina kundföretag. Inte genom abstrakta diskussioner – utan genom proaktiv dialog, nya ögon på verksamheten och med hjälp av ett av ett antal konkreta tips som du kan använda för att påverka dina kunders lönsamhet och likviditet direkt!

Med relativt enkla medel, kunskap och några effektiva verktyg kan du själv se till att rådgivning blir en allt viktigare tjänst i din egen verksamhet. Du kommer successivt bli en allt viktigare resurs för dina kundföretag ekonomiska utveckling.

Kursinnehåll

Kursens innehåller en beskrivning av redovisningskonsultens roll som rådgivare för sina kundföretag och du blir insatt i ett flertal strategiska vinstfaktorer. Du får en ingående beskrivning, teoretisk vägledning och praktisk träning i hur du kan tillämpa de olika metoderna för att förbättra lönsamheten hos dina kundföretag. Med hjälp av interaktiva övningar får du möjlighet att syna dina egna arbetsmetoder och öva i verklighetstrogna exempel. Till kursen hör även några mycket användbara verktyg för att exempelvis profilbedöma och analysera dina kunders verksamhet.

Kursen fördjupar dina kunskaper kring rollen som rådgivare, du blir insatt i strategierna bakom olika vinstfaktorer och dessutom får du 16 konkreta tips som visar hur du faktiskt kan påverka lönsamheten i vardagens företagande, t ex:

  • Signalsystem för lönsamhet
  • Volym och pris
  • Analys av kostnader
  • Lagerhantering
  • Hantering av checkkredit

Kursmål

Efter kursen kommer du ha fått en grundläggande förståelse för hur du kan arbeta för att lägga större vikt vid din rådgivande roll. Du kommer ha förståelse för hur du kan tillämpa de konkreta metoderna i praktiken, med syfte att kunna förbättra lönsamhet och likviditet hos dina kundföretag.

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande kunskap inom redovisning och praktisk erfarenhet av att arbeta med kunduppdrag.

Effektiv kurstid och tillgänglighet

ca 3-4 timmar beroende på din egen studietakt. Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®/Lönekonsulter

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer

Recension från kursdeltagare

Mycket bra kurs och hoppas kunna använda detta i min yrkesroll.

Kursdeltagare 2019

Jag tycker att kursen var jättebra.

Kursdeltagare 2019

Mikael Carlsson är bäst, han är alltid lika inspirerande om än något bättre i verkliga livet! Han får en att älska sitt arbete som redovisningskonsult.

Kursdeltagare 2019

Jättebra med så konkreta råd!

Kursdeltagare 2019

Överlag en mycket nyttig och givande kurs. Bra att man kan genomföra den i sin egen takt och att det finns möjlighet att lätt gå tillbaka genom de olika avsnitten för att tex göra om eller läsa texten igen. Ett plus att info om kursen skickades ut via mail.

Kursdeltagare hösten 2018