Affärsrådgivning 3 – Proaktiva kundmöten

Vi förmedlar under denna kursdag metodik och mallar för att du i dina kundmöten ska kunna fånga upp problemområden och hitta förbättringsförslag som kan hjälpa dina kunders företag.

Som onlinekurs från hösten 2023

Affärsrådgivning 3 – Proaktiva kundmöten

Kursen ingår i utbildningen Srf Certifierad Affärsrådgivare

Affärsrådgivning 3 har som mål att skapa proaktiva kundmöten och föra in rådgivning i den löpande diskussionen med kunderna.

Kursen beskriver en metodik för att arbeta som rådgivare och innehåller mallar och checklistor som kan användas för att styra kundmötet mot ökad kundnytta.

Att arbeta som rådgivare innebär att du först och främst förstår vart företaget vill, vad är målet på några års sikt och hur kan du hjälpa företaget och ägaren att nå målen?

Att du som rådgivare förstår olika ekonomiska termer och uttryck är en utgångspunkt, men viktigast är att kunden förstår olika samband
och konsekvenser av sina beslut.

Att kunna förklara detta och göra hela arbetet effektivt är en målsättning i affärsrådgivning. En viktig del av kursen är även att presentera en metodik för att vara proaktiv i kundmötet så att diskussionerna om företagets utveckling, möjligheter och risker blir en naturlig del av diskussionen.

Kursen är digital och är en lämplig fortsättning på affärsrådgivning 1 och 2.

Läs mer