Bokslut K2 med skatt – Redovisning 2+

Bokslut K2 med skatt är en kurs för dig som börjat upprätta bokslut men som inte självständigt gör bokslutsdispositioner och skatteberäkningar. Du lär dig reglerna för bokslutsdispositioner samt hur du beräknar och bokför dem. Kursen är i första hand inriktad på K2-regelverket för aktiebolag.

Bokslut K2 med skatt – Redovisning 2+

Som redovisningskonsult behöver du känna till vilka skattemässiga justeringar som är möjliga, respektive tvingande, att göra. På denna kurs går vi igenom vilka regler som finns och hur du bokför dessa, något som gör dig säkrare i mötet med din kund.

OBS! Kursen är inte en fullständig bokslutskurs utan innehåller endast repetition av de delar som är relevanta för att få förståelse för poster i skatteberäkningen. För dig som behöver en fullständig genomgång av bokslutsprocessen rekommenderar vi i stället Bokslut K2 grund – Redovisning 2.

Gå kursen digitalt

På de flesta av våra kurser kan du delta på distans, detta om det finns ett alternativ ”Distans” som kurstillfälle ovan. Kursen livesänds då från kurslokalen och även för distansdeltagare finns möjlighet att kunna ställa frågor och delta i diskussioner.

Lämpliga förkunskaper

Bokslut K2 grund – Redovisning 2 eller motsvarande kunskaper.
Vi rekommenderar att du har upprättat två–tre bokslut. Du behöver inte ha gjort bokslutsdispositioner och skatteberäkningar.

Kursmål

När du har gått kursen Bokslut K2 med skatt – Redovisning 2+ har du lärt dig att:
• utföra bokslutsarbete för främst aktiebolag, men även andra företagsformer
• beräkna och bokföra bokslutsdispositioner
• göra skatteberäkningar och bokföra skatten
• veta hur vinsten kan disponeras och vilka skattemässiga konsekvenser detta får för ägaren av ett fåmansbolag.
• känna till när man är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Kursinnehåll

  • Bokslutsdispositioner i AB och övriga företagsformer
  • En översikt av värderingsregler
  • Avskrivning över plan, huvudregeln och kompletteringsregeln
  • Avsättning till periodiseringsfond, schablonintäkt
  • Skatteberäkning och vinstdisposition i AB
  • Ansvarsgenombrott

Ingår i kursen K2 bokslut med skatt

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal. Vid deltagande digitalt ingår digital kursdokumentation, även Srf Redovisning i digital form.

Läs mer