Kassaflödesanalys – onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 2 195 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Kassaflödesanalys – onlinekurs

Kursen ingår i utbildningen Srf Certifierad Affärsrådgivare

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader. Kassaflödet är utgångspunkten för denna diskussion, och kursen kassaflödesanalys ger en teoretisk och praktisk beskrivning över hur du kan analysera och påverka ett företags kassaflöde för att få bättre kontroll över likviditeten.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och analysera företagets likviditet och kassaflöde, samt medverka aktivt till att styra företagets kapitalbehov och finansiering.

Kursinnehåll

  • Definition och syfte
  • Företagets kapitalkällor
  • Företagets kapitalanvändning
  • Netto- och bruttoredovisning
  • Analysens delar
  • Direkt och indirekt metod
  • Kassaflödesanalys
  • Tolkning av analysen
  • Speciella poster

Lämpliga förkunskaper

Kursen passar redovisningskonsulter, revisorer, kundansvariga på bank och ekonomichefer. Grundläggande kunskaper om redovisning är en förutsättning.

Ingår

Utskriftsbar dokumentation och övningsblanketter att nyttja efter kursen

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 3,5-4 timmar att genomföra beroende på egen studietakt. Ett bra tips är att dela upp genomförandet av kursen under några sammanhängande dagar. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Denna onlinekurs lämpar sig bäst för genomförande på dator/laptop. 

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer