Redovisningsnyheter

Redovisningsnyheter är en kursdag för dig som vill ha de viktigaste nyheterna inom redovisningsområdet vid ett tillfälle. Den ger dig praktisk användbar kunskap inför dina K-bokslut, såsom nyheter i redovisningslagstiftningen, nyheter från Bokföringsnämnden med mera.

Redovisningsnyheter

Redovisningsnyheter är en kursdag för dig som vill ta del av de viktigaste redovisningsnyheterna vid ett och samma tillfälle. Du får praktisk och användbar kunskap inför dina K-bokslut. Bland annat nyheter i redovisningslagstiftningen och nyheter från Bokföringsnämnden. Vi tar även upp pågående lagstiftning för att du ska kunna förbereda dig för dina kunder för kommande förändringar. Passa på att på ett bekvämt och effektivt sätt hålla dig uppdaterad på redovisningsområdet.

Kursen redovisningsnyheter går under en dag. Om du vill kan du även delta på dag 2 som är en fördjupningsdag. Här kan du boka båda dagarna till paketpris.

Tips på upplägg: låt fler från byrån gå på nyhetsdagen och låt de som arbetar med lite komplicerade redovisningsfrågor delta i dag två.

Lämpliga förkunskaper

Kursen passar dig som arbetar med redovisning och bokslut

Kursmål

Du får en uppdatering av de viktigaste nyheterna inom redovisningsområdet.

Håll dina redovisningskunskaper uppdaterade

Kunskap är en färskvara och inom redovisningsområdet är förändringstakten hög. Denna dag ger dig en möjlighet att få en överblick av de viktigaste nyheterna. Att årligen ta del av redovisningsnyheter är en självklarhet för den yrkesverksamme redovisningskonsulten och revisorn.

Kursinnehåll

Eftersom Redovisningsnyheter och fördjupning är en kurs som framförallt innehåller nyheter och aktuella frågor kan kursinnehållet uppdateras efter hand. Kursen innehåller i dagsläget dessa delar:

  • Ändringar i årsredovisningslagen för bostadsrättsföreningar
  • Bokföringsnämndens remiss om informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar
  • Bokföringsnämndens remisser om ändring av K2 och K3
  • Andra nyheter från Bokföringsnämnden, bland annat om elstöd och yttrande till domstolar
  • Genomgång av olika utredningar, bland annat ändring av regler om kontrollbalansräkning, digital ingivning av årsredovisning och datering av årsredovisning
  • Övriga nyheter fram till kursstart
  • Aktuella redovisningsfrågor

Ingår i kursen Redovisningsnyheter

Kursdokumentation. Deltar du digitalt ingår digital kursdokumentation. Kaffe och lunch för deltagare på plats.

Du kan även gå en fördjupningsdag i direkt anslutning till denna kurs.

Boka endast fördjupningsdag

Boka båda dagarna till paketpris

Läs mer