Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

Två dagar som är fullmatade med årets redovisningsnyheter samt fördjupning inom aktuella områden. Ett bekvämt och effektivt sätt att hålla sig uppdaterad på redovisningsområdet samtidigt som du skaffar dig fördjupad kunskap.

Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

Redovisningsnyheter och fördjupningsdag är två fullmatade dagar där du får ta del av årets redovisningsnyheter och får fördjupning inom vissa aktuella områden. Ett bekvämt och effektivt sätt att hålla dig uppdaterad på redovisningsområdet.

Du kan välja att gå bara dag 1 (nyhetsdag) eller bara dag 2 (fördjupningsdag).

Dag 1, nyhetsdag: Vi går igenom det allra viktigaste nyheterna inom redovisning.

Dag 2, fördjupningsdag: Vi diskuterar ett antal tillämpningsfrågor.

Tips på upplägg: låt fler från byrån gå på nyhetsdagen och låt de som arbetar med lite mer komplicerade redovisningsfrågor delta i dag två.

Lämpliga förkunskaper

Kursen passar dig som arbetar med redovisning och bokslut.

Kursmål

När du har gått kursen Redovisningsnyheter och fördjupning har du:

 • Fått en uppdatering av de viktigaste nyheterna inom redovisningsområdet.
 • Fått nyttiga tips för hur du kan förbereda dig och dina kunder inför kommande ändringar.
 • Fått fördjupning inom vissa områden som särskilt påverkas av kommande ändringar och det ekonomiska läget.

Håll dina redovisningskunskaper uppdaterade

Kunskap är en färskvara och inom redovisningsområdet är förändringstakten hög. Därför är det väl investerad tid att avsätta ett par dagar för att uppdatera sig. Du får ett försprång till såväl nästa som kommande bokslutssäsonger. Kursen Redovisningsnyheter och fördjupning blir en viktig tillgång för dig som arbetar med redovisningsfrågor.

Kursinnehåll

Eftersom Redovisningsnyheter och fördjupning är en kurs som framförallt innehåller nyheter och aktuella frågor kan kursinnehållet uppdateras efter hand. Kursen innehåller i dagsläget dessa delar:

 • Ändringar i årsredovisningslagen för bostadsrättsföreningar
 • Bokföringsnämndens remiss om informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar
 • Bokföringsnämndens remisser om ändring av K2 och K3
 • Andra nyheter från Bokföringsnämnden, bland annat om elstöd och yttrande till domstolar
 • Genomgång av olika utredningar, bland annat ändring av regler om kontrollbalansräkning, digital ingivning av årsredovisning och datering av årsredovisning
 • Övriga nyheter fram till kursstart
 • Aktuella redovisningsfrågor
 • Strategi i förändringstider
 • Områden med risk för väsentliga fel
 • Avsättningar
 • Nedskrivningar
 • Att tänka på i kristider
 • Samfällighetsföreningar

Ingår i kursen Redovisningsnyheter och fördjupningsdag

Kursdokumentation. Deltar du digitalt ingår digital kursdokumentation. För deltagare i kurslokal ingår kaffe och lunch.

Läs mer