Resor och traktamenten

Se upp med begreppet tjänsteställe! Reglerna kring beräkning av rese- och traktamentsersättningar är mycket komplicerade och många fel görs. I den här kursen tar vi tar ett helhetsgrepp över reglerna.

Resor och traktamenten

Många och stora fel görs där skattefria ersättningar som traktamenten och reseersättningar blir lön på grund av okunnighet om begreppet tjänsteställe – ett begrepp som är centralt vid hantering av traktamenten, reseersättning och bostadsförmån vid tjänsteresor. Felaktig hantering innebär skattetillägg för den anställde och avgiftstillägg för arbetsgivaren. Korrekt uträknat traktamente blir lön. I den här kursen tar vi tar ett helhetsgrepp över reglerna

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande lönekompetens inom hela löneområdet och viss erfarenhet av att hantera olika resor och traktamenten. Du bör ha arbetat med företagets löner under ett antal år och kommit i kontakt med de besvärliga reglerna.

Kursmål

Kursens mål är att öka och fördjupa kunskaperna kring regelverket. Efter kursen kan du hantera företags- och kollektivavtalsreglerna i förhållande till lagens regler på ett korrekt sätt. Du får förslag på hur du ska dokumentera ditt arbete med personalens reseräkningar mm. Efter kursen ska du kunna hantera beskattning av olika resor och traktamenten på ett korrekt sätt.

Skatteregler vid tjänsteresor

Det är inte bara att attestera reseräkningen. Olika resor har olika skatteregler. Styrs av program och arbetstid. Hur ska internkonferensen/kickoff-resan läggas upp för att undgå förmånsbeskattning och ge full avdragsrätt? Skattekonsekvenserna om resan kombineras med semester eller annan ledighet? Vad gäller om anhörig följer med?

Traktamenten och förmånsbeskattning

Traktamenten kan vara svåra att hantera med reducering och förmånsbeskattning av måltider. Du måste först ta ställning till om det är en tjänsteresa eller inte innan uppgifterna hanteras i löneberäkningen. Det finns även andra möjligheter att kompensera personalen för ökade levnadskostnader än traktamenten.

Felaktig hantering kan stå arbetsgivaren dyrt

Reglerna är mycket mer komplicerade än vad många tror. Under kursen går vi igenom många exempel som visar vad rätt tillämpning ger för resultat. Vi tar upp oklarheterna kring resor och traktamenten och ger förslag på lösningar.

Kursinnehåll

 • Vad är en tjänsteresa och var och när påbörjas/avslutas denna? Vad gäller vid hemresor?
 • Begreppet tjänsteställe är centralt och måste fastställas för alla anställda – anställningsformen styr!
 • Begreppet tjänsteställe är källan till alla fel som görs inom området. I fokus när Skatteverket granskar. Många rättsfall
 • Har tjänstestället flyttats från kontor till bostad vid hemarbete under t ex pandemin? Vad gäller?
 • Skillnaden mellan tjänste-, arbets- och hemresa. Resor bostad – arbetsplats – kan det bli tjänsteresa?
 • Studie-, konferens, kund- och belöningsresor och konferensresor
 • Hur beräknas ett traktamente vid utlandsresor?
 • När lämnar man Sverige? Har passkontrollen betydelse?
 • Hur beräknas traktamentet om tjänsteresan påbörjas eller avslutas med semester?
 • När blir tjänsteresan istället ett tillfälligt arbete med helt andra skatteregler? Många fel görs
 • Flyttningsersättningen är den glömda förmånen som arbetsgivaren kan ge kostnadsfritt – men hur?
 • Vilka förmåner kan arbetsgivaren tillhandahålla skattefritt vid olika resor?
 • Traktamente ena dagen och faktiska kostnader andra dagen på samma tjänsteresa är OK men se upp med skattereglerna?
 • Hur länge kan man vara på tjänsteresa innan traktamentet enligt kollektivavtal blir lön?

Ingår i kursen Resor och traktamenten

Kursdokumentation, lunch, kaffe

Läs mer