PUB – Redovisning

Se datum och pris

PUB (påbyggnadsutbildning) – Redovisning är en av fem delkurser som ingår i vår auktorisationsutbildning för redovisningskonsulter. Kursen ger dig rätt kunskaper inom redovisning motsvarande högskolenivå. Du får lära dig den praktiska konsten i att utföra redovisningstjänster för olika företagsformer – till exempel bokslut och årsredovisning.

Se datum och pris

PUB – Redovisning

Kursen är en av de fem delkurser som ingår i auktorisationsutbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB.

Redovisningen för ett företag visar hur verksamheten utvecklas och är också underlag för beskattning och olika typer av rådgivning. Därför är goda kunskaper inom redovisning grunden för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult. I denna kurs ingår genomgång av övergripande struktur och viktiga områden inom redovisningslagstiftningen med tillhörande anvisningar och normering.

Lämpliga förkunskaper

Minst 2 års praktik som redovisningskonsult med eget kundansvar.

Kursmål

När du har gått kursen PUB – Redovisning har du:
• Fått goda kunskaper i redovisning och finansiell rapportering.
• Lärt dig att utföra redovisningstjänster för olika företagsformer.
• Lärt dig att upprätta bokslut och årsredovisning för olika företagsformer.

Vi varvar föreläsningar med distansstudier

I kursen PUB – Redovisning lär du dig den praktiska konsten i att utföra redovisningstjänster för olika företagsformer. Vi varvar lärarledda föreläsningar med onlinekurser och distansstudier på egen hand.

Kursen består av två onlinekurser; Bokföringslagen (genomförandetid ca 4-5 timmar) och Årsredovisningslagen (genomförandetid ca 3 timmar), 2 dagars föreläsning inom kursens huvudområden samt självstudier enligt litteraturhänvisningar.

Kursinnehåll

  • BFL
  • ÅRL
  • BFNAR 2013:2, Bokföring
  • BFNAR 2006:1, Förenklat årsbokslut K1
  • BFNAR 2016:10, Årsredovisning K2
  • BFNAR 2012:1, Koncernredovisning och årsredovisning K3
  • BFNAR 2017:3, Årsbokslut

Ingår i kursen PUB – Redovisning

Kursdokumentation (ej kurslitteratur), lunch och kaffe varje föreläsningsdag. Tentamen vid ordinarie tillfälle.

Ingår ej
Kostnad för kurslitteratur (under Praktisk info finner du litteraturen).

Tentamen

Digital tentamen sker ca 3–4 veckor efter varje kurstillfälle.
Omtentamenstillfället debiteras med 1800 kr, anmälan är bindande.

Påbyggnadskurser

Den här kursen är en av de fem delkurser som ingår i auktorisationsutbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB. Här kan du läsa mer om PUB och de andra delkurserna.

Läs mer
22 okt - 23 okt stockholm
Lärare
Maria Albanese
Pris exkl. moms: 11 600 kr
Sista anmälningsdag: 2024-09-24
Praktisk info !
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid sista dagen kl 16:00.

Plats:
Sodexo
Drottninggatan 89, entreplan
Stockholm

Glöm ej att onlinekurserna ska vara genomförda senast den 22 oktober 2024 kl. 09.30. Du  hittar onlinekurserna här: 

1. Logga in på mina sidor med mobilt bank-id. 
2. Under mina bokade kurser hittar du onlinekurserna.

Läsanvisningar inför kursen:
”Srf Redovisning 2024” Läs sidorna 289- 297 (Boken finns digitalt på kursen på "mina sidor").

Bekanta dig med vägledningarna BFNAR 2013:2 Bokföring, BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1), BFNAR 2017:3 Årsbokslut, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i företag (K2) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Målet är att få en bra översikt av vägledningen och en förståelse för vad den innehåller. Lägg tonvikt på  

·         Inledningen 
·         Skaffa dig en förståelse för uppbyggnaden 
·         Exemplen (ej K3) 

Sidhänvisningar till innehållsförteckningar och exempel i Srf Redovisning 2024

BFNAR 2013:2 Bokföring, sid 419, exempel: 498 - 515
BFNAR 2017:3 Årsbokslut, sid 693, exempel: 893-937
BFNAR 2016:10 Årsredovisning K2, sid 939, exempel: 1188 - 1248
BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut K1, sid 545, exempel: 590 - 612
BFNAR Koncernredovisning och årsredovisning K3 2012:1, sid 1249

”Bokföringsboken 2024” i serien Svensk Redovisning
Kapitel 7 - 8

”Bokslutsboken 2024” i serien Svensk Redovisning  
Kapitel 5

Beställ böckerna här

Digitala tentamen:
19 november 2023, kl. 10.00-16.00Kursledare:
Maria Albanese