Ekonomiska problem, obestånd och konkurs – onlinekurs

I den här kursen går vi igenom aktuella frågor för dig som rådgivare/redovisningskonsult när din kunds företag och styrelsen/ledningen ställs inför ekonomiska svårigheter. 

Vad innebär en obeståndssituation och hur går en konkurs till? Vad innebär företagsledningens personliga betalningsansvar?  Vad bör ledningen tänka på, när de bör agera och vilka alternativ finns?

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Ekonomiska problem, obestånd och konkurs – onlinekurs

I den här kursen tar vi upp de frågor som blir aktuella då ett företag och dess ledning ställs inför ekonomiska svårigheter. Vad ska ledningen tänka på, när bör de agera och vilka alternativ finns? Vi går igenom vad som menas med obeståndssituation vad konkurs. Vad innebär egentligen en konkurs och hur går den till?

Kursen hålls primärt ur ett juridiskt perspektiv men innehåller också kommersiella, företagsekonomiska och redovisningsmässiga aspekter.

Vi belyser också relaterade frågor ur styrelsens/ledningens perspektiv, främst reglerna gällande det personliga betalningsansvaret för bolagets skulder.

Efter avslutad kurs har du fått en förståelse för vad obestånd och konkurs innebär samt vad man som rådgivare/redovisningskonsult behöver tänka på. Du har också fått en bättre kännedom om alternativa förfaranden såsom företagsrekonstruktion och likvidation.

Lämpliga förkunskaper

Kursen är lämplig för dig som jobbar med redovisning, revision, ekonomi eller i annat avseende lämnar rådgivning av affärsmässig karaktär till dina kunder. Viss förkunskap om företagsekonomiska termer, resultat- och balansräkning m.m. underlättar förståelsen.

Kursmål

När du har gått kursen “Ekonomiska problem, obestånd och konkurs” har du fått en förståelse för:

 • Vad obestånd innebär
 • Grunderna avseende konkurs
 • Företagsledningens personliga ansvar
 • Riskerna vid ekonomiska problem
 • Alternativ till konkurs
 • Tips för företagsledning

Kursinnehåll

Kursen innehåller dessa delar:

 • Ekonomiska/juridiska grundbegrepp
 • Praktisk hantering av konkurser
 • Riskanalys för företagsledning
 • Valda delar av konkurslagen
 • Valda delar av aktiebolagslagen
 • Bokförarens roll

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Kursen tar ca 45 minuter att genomföra beroende på din egen studietakt. Hur och när? Det bestämmer du själv!

Du har kursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetsperioden (sex månader).

Läs mer