Företagsbeskattning fåmansföretag

Kursen behandlar på vilka olika sätt en ägare i fåmansföretag kan få ut medel från sitt företag så skatteeffektivt som möjligt. Givetvis behandlar kursen 3:12-reglerna ingående med tonvikt på senare års rättsfall och förhandsbesked.

Företagsbeskattning fåmansföretag

Kursen ingår i 3-dagarskursen Företagsbeskattning – avancerad.

För de allra flesta är det närmast självklart att ta ut lön från sitt företag, men kan det vara fördelaktigt att ta ut viss lön även om företagaren har hög pension? Vad är ett trädabolag/karensbolag för något? Vilka för- och nackdelar innebär det att ta ut höga tjänstepensioner utomlands? Dessa frågor får du svar på i denna kurs.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda förkunskaper på skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning mot mindre och medelstora företag.

Kursmål

När du har gått kursen Företagsbeskattning fåmansföretag har du höjt din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

För– och nackdelar med lön, utdelning och pension

För de allra flesta är det närmast självklart att ta ut lön från sitt företag, men kan det vara fördelaktigt att ta ut viss lön även om företagaren har hög pension? Vad är ett trädabolag/karensbolag för något? Vilka för- och nackdelar innebär det att ta ut höga tjänstepensioner utomlands?

Personalvårdsförmåner

Beroende på vilka förmåner som en anställd tar ut från sitt företag kan dessa endera vara skattefria, lågbeskattade eller fullt ut skattepliktiga. På kursen går vi igenom bl a sjukvårdsförmåner, kostförmåner, studie- och konferensresor, hyra av kontor m m. Dispositionsrätten till företagets egendom i form av båtar och semesterbostäder kan ge upphov till höga tjänsteinkomster. De viktigaste rättsfallen behandlas. HFD 2017 ref 38 I-III som berör gränsdragning gåva och tjänsteinkomst berörs m fl rättsfall. Även HFD 2017 ref. 41 om styrelsearvoden berörs. HFD 2018 ref 2 friskvårdbidrag för golf.

3:12-reglerna och skatteplaneringstips

Vi tittar på bakgrund och utveckling av 3:12-reglerna. Du får konkreta tips om hur du kan påverka beräkning av gränsbeloppet. Vi går igenom de viktigaste rättsfallen från senare år och tittar på PWC-målet och rättsfall om likartad verksamhet.

Vi tar upp olika varianter på temat ”sluta eget”. Och berör hur man kan skatteplanera om man är flera delägare. Olika delägare har olika stora kontantlöner som påverkar tillämpningen av lönesummeregeln – vi tittar på vad man kan göra åt det.

Kursinnehåll

  • Förmånsbeskattning av båtar m m – vad gäller?
  • Kvalificerade aktier i fastighetsbolag – HFD 2013 ref 11 I+II
  • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
  • Differentierad utdelning HFD 2020 ref 1
  • Förslag nya 3:12-regler
  • Direktiv 2022:44
  • Tilläggsdirektiv 2023:10
  • Utredningstiden förlängs till 29 mars 2024

Ingår i kursen Företagsbeskattning fåmansföretag

Kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

Påbyggnadskurser

Om du även vill ha kunskaper om beskattning av aktiebolag, enskild firma och handelsbolag kan du gå hela tredagarskursen Företagsbeskattning – avancerad. I kursen ingår delarna: Företagsbeskattning aktiebolag, Företagsbeskattning fåmansföretag, Företagsbeskattning EF/HB

Läs mer