Ombildning enskild firma till aktiebolag – onlinekurs

Denna kurs behandlar främst de regler i inkomstskattelagen och momslagen som är viktiga att känna till för att praktiskt kunna genomföra en ombildning. 

DISTANS - VALFRI TID
Ordinarie pris: 1 095 kr exkl. moms
15-25% rabatt för Srf ansluten

25% Rabatt Srf auktoriserad konsult

15% Rabatt övriga medlemmar/anslutna

Gäller Srf medlem, registrerad anställd på Srf företag och för dig som har Srf Servicepaket. För intressemedlemmar behövs Srf Servicepaket.
Anmäl dig

Ombildning enskild firma till aktiebolag – onlinekurs

Denna kurs, som behandlar ombildning av enskild firma till aktiebolag, toppar listan på mest efterfrågade mikrokurser. Kursen behandlar främst de regler i inkomstskattelagen och momslagen som är viktiga att känna till för att praktiskt kunna genomföra en ombildning. En viktig del av kursen är avsnittet om periodiserings- och expansionsfond, eftersom dessa regler är av särskild betydelse för att kunna flytta beskattningen av årets resultat från den enskilda firman till aktiebolaget.

Kursen behandlar även vad som gäller vid bokföringen. Ett praktiskt exempel visar hur en normal ombildning kan bokföras i den enskilda firman och i aktiebolaget.

Kursmål

Kunna genomföra en ombildning från enskild firma till aktiebolag i praktiken utifrån gällande regler. Kunna bidra med rådgivning hur en ombildning bör genomföras av skattemässiga skäl, och även kunna redogöra för för- och nackdelar med en ombildning.

Kursinnehåll

  • Varför ombilda?
  • Vad är en ombildning?
  • Överföring av närings- och kapitaltillgångar
  • Periodiseringsfond och expansionsfond
  • Ersättningsfond och räntefördelning
  • Avslutad verksamhet
  • Vad gäller för moms vid ombildning?

Effektiv kurstid och tillgänglighet

Mikrokursen tar 30-45 min att genomföra beroende på din egen studietakt.

Du har mikrokursen tillgänglig i sex månader från bokningsdagen. Du kan välja att genomföra kursen i flera steg – och när det passar dig, och självklart kan du repetera så mycket du vill under den här tiden. Väljer du att genomföra kursen i din mobil är det bra att veta att den är anpassad för skärmstorlek motsvarande iPhone 6 och större.

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

För att kursen ska generera aktualitetstimmar ska den vara slutförd inom tillgänglighetstiden.

Läs mer