Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – Workshop

Under denna workshop fördjupar vi oss i de skyldigheter
en redovisningskonsult har enligt Penningtvättslagen, samt hur du fullgör dessa
på ett strukturerat och enkelt sätt.

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – Workshop

Under denna workshop fördjupar vi oss i de skyldigheter man har som redovisningskonsult enligt Penningtvättslagen samt hur du fullgör dessa på ett strukturerat och enkelt sätt. Vi kommer arbeta interaktivt och praktiskt med olika case/problemställningar och utbyta erfarenheter. Vi går igenom alla delar som en redovisningsbyrå/redovisningskonsult behöver gå igenom och dyker djupare i de delar som är lite särskilt utmanande.

Lämpliga förkunskaper

Inför denna kurs behöver du inga förkunskaper.

Kursmål

När du har gått denna penningtvättskurs har du lärt dig göra en Allmän riskbedöming och penningtvättsrutin för din verksamhet. Du har även lärt dig göra en penningtvättskontroll, kundkännedom, riskbedömning av en kund/uppdrag.

Kursinnehåll

Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Hur du gör en allmän riskbedömning av din verksamhet
  • Hur du gör en penningtvättsrutin för din verksamhet
  • Hur du gör en penningtvättskontroll, kundkännedom, riskbedömning av en kund/uppdrag

Onlinekurs + workshop

Kursen består av två delar, onlinekursen ”Penningtvättslagen för redovisningskonsulter” och en workshop. Onlinekursen får du tillgång till ca 3 veckor innan workshopen och den ska vara genomförd innan kursstart.

Tid för workshop 13.00 – 17.00

Ingår i kursen Penningtvättslagen för redovisningskonsulter

Onlinekursen Penningtvättslagen för redovisningskonsulter, digital dokumentation och fika.

Föreläsare: Petter Flink, jurist och väl insatt i penningtvättsfrågor. Han har arbetat 17 år på advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Lindahl och AG Advokat. Han är numera CEO för Due Compliance AB som är partner till Srf konsulterna.

Läs mer