Landets bästa utbildningar inom ekonomi och lönehantering

Branschorganisationen Srf konsulterna erbjuder kompetensutveckling, karriärvägar via auktorisation och smarta kursplaner inom redovisning och lön som bygger din kompetens till nästa nivå i rätt ordning.

Srf Utbildning är branschorganisationens egen utbildningsverksamhet. Srf konsulterna har som branschorganisation funnits sedan 1936 så vi kan lugnt påstå att vi känner branschen väl. Utifrån vår goda branschkännedom och kunniga kursledare kan vi därför specialanpassa vårt utbud så att du alltid får god nytta av dina nya kunskaper direkt efter att du avslutat en kurs hos oss.


Kursplan inom redovisning och lönehantering

Observera våra smarta kursplaner för dig som vill kompetensutvecklas och växa i din yrkesroll inom redovisning och lönehantering. Kursplanerna som visar rätt studieväg och tar dig vidare mot nästa kurs på rätt nivå finns tydligt beskrivna på vår webbplats.

Kursplan redovisning >>

Kursplan lön >>


Våra kursledare hämtar vi från specialister och experter som finns i branschen och tunga namn från universitetsvärlden, vilket innebär att de har hög kompetensnivå och god förankring i den praktiska verkligheten. Kursledarna på Srf utbildningarna har förståelse för din vardag och vet vad du kan ha nytta av att veta och behöva i ditt dagliga arbete.

Kompetensutveckling är A och O för moderna företag i allmänhet och inom redovisnings- och lönebranschen i synnerhet. För dig som verkar i branschen är det av högsta vikt att du håller dig uppdaterad på det senaste för att skapa förtroende och trygghet hos dina uppdragsgivare. Kompetensutveckling är också viktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats som kan attrahera rätt kompetens till företaget.

Att som arbetsgivare erbjuda en karriärväg från redovisningsassistent till att bli Auktoriserad Redovisningskonsult eller från löneadministratör till Auktoriserad Lönekonsult, är också ett bra sätt att utveckla kompetensen på företaget. Srf Utbildning har tagit fram två smarta branschanpassade Auktorisationsutbildningar för dig som vill bli Auktoriserad Redovisningskonsult.

Auktorisationsutbildningen vi kan erbjuda idag heter Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB (påbyggnadsutbildning) och är utformade för att du ska kunna arbeta vid sidan av dina studier.