Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”rätt från början”. Standarden har utvecklats av branschorganisationen Srf konsulterna och bygger på fastställda principer för 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i Norden. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen för de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle. 

Vad är Rex?

Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Rex-standarden är obligatorisk för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare att följa. Standarden kan med fördel användas även av övriga som vill följa en modern arbetsmetodik och uppnå hög kvalitet i redovisningen.

Rapporten om årsredovisningen utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med kraven i Rex. Att arbeta enligt Rex är ett sätt att höja nivån på de tjänster du som Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuder. Som redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare har du därför ett bra stöd av att arbeta enligt standarden.

Rex-boken

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, innehåller det ramverk och de grundläggande principer som ska följas i redovisningsuppdrag.

Text och sigill – arbetar enligt Rex

Följande text använder du med fördel i din egen kommunikation för att beskriva att ditt arbete nu bygger på Rex-standarden:

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Rex-sigillet
Rex-sigillet är ett digitalt sigill som du med fördel kan använda i din marknadsföring för att informera om att du arbetar enligt gällande svensk branschstandard. Sigillet finns i två varianter “Jag arbetar enligt Rex” och “Vi arbetar enligt Rex”. Om du använder sigillet digitalt så lägg gärna ut texten ovan på din webbplats och länka sigillet dit.

Här kan du spara ner Rex-sigillet:
Vi arbetar enligt Rex >> (följ länken och högerklicka på bilden för att “Spara bild som…”)
Jag arbetar enligt Rex >> (följ länken och högerklicka på bilden för att “Spara bild som…”)

Rex Byråstöd och dokumentmallar

Rex branschstandard onlinekurs

För att du ska känna dig trygg i din yrkesroll har Srf Utbildning tagit fram en onlinekurs i hur standarden är uppbyggd och fungerar. Det ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och öka din förståelse för regelverket.
Rex branschstandard onlinekurs

Frågeservice

Som medlem hos Srf konsulternas förbund kan du ställa frågor om Rex via Frågeservice  (inloggning krävs)

Mer om Rex för dig som är medlem

På Mina sidor hittar du som är medlem mer information om Rex . Logga in på Mina Sidor