Kalendarium

 

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: Arbetsgivardeklaration, AGI, för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter och momsdeklaration för maj 2024 vara inskickad till Skatteverket Moms för maj 2024 ska vara inbetald till Skatteverkets konto

Läs mer
 

Moms – helårsredovisning – EU-handel

Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 30 april 2024 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.

Läs mer
 

INK2 – tjänsten Filöverföring

Tjänsten “filöverföring” öppnar för deklaration INK2 för räkenskapsår som slutar: 31/5 2024 30/6 2024

Läs mer
 

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

Läs mer
 

Fastighetstaxering

Omkring den 30 juni skickas beslut om fastighetstaxering ut via posten till de som är fastighetsägare och inte har digital brevlåda.

Läs mer