12
feb

Mindre företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

– ha moms för oktober – december 2023 bokförd på Skatteverkets konto om företaget har tremånadersmoms

– ha moms för december 2023 bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad

– ha arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2023 bokförd på Skatteverkets konto

– momsdeklaration för oktober – december 2023 ha kommit in till Skatteverket om företaget har tremånadersmoms

– momsdeklaration för december 2023 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad

– arbetsgivardeklaration, AGI, för januari 2024 ha kommit in till Skatteverket.

 
26
feb
26 feb

Större företag

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för januari 2024 ska ha kommit in till Skatteverket – moms för januari 2024 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender