12
jun

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

  • arbetsgivardeklaration för maj 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2024 vara inbetald
  • momsdeklaration för april 2024 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
  • moms för april 2024 vara inbetald till Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad