05
jun

Slutskattebesked

Skatteverket skickar slutskattebesked till de som deklarerat senast 2 maj för bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30. Utskicket kommer direkt till de som har digital brevlåda. Pappersutskick kommer cirka 1-3 veckor senare.