07
jun

Slutskattebesked

Skatteverket skickar slutskattebesked mellan 3 och 7 juni till dig som deklarerat senast den 2 maj. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare. Du som får ditt slutskattebesked i juni och har skatt att betala ska ha gjort inbetalningen till ditt skattekonto senast 12 september 2024.