27
mar

Större företag

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

  • arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för februari 2023 ha kommit in till Skatteverket,
  • moms för februari 2023 vara bokförd på Skatteverkets konto.