26
apr

Större företag

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

  • arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för mars 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • moms för mars 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto