27
maj

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:

  • arbetsgivardeklaration, AGI, för skatteavdrag och arbetsgivaravgift ha kommit in till Skatteverket
  • momsdeklarationen för perioden april 2024 ha kommit in till Skatteverket
  • moms för april 2024 vara inbetald