12
jun

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2024 vara bokförd på Skatteverkets konto.