Ändringsfaktura moms

Publicerat 7 juni, 2024

Skatteverket klargör i ett ställningstagande särskilda skäl för att avstå från kravet att utfärda en ändringsfaktura vid rättelse av felaktigt debiterad mervärdesskatt efter dom i EU-domstolen.

Läs mer