Arbetsmarknaden

Publicerat 17 november, 2023

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att det i oktober 2023 var 5 237 000 sysselsatta, antalet arbetade timmar var i genomsnitt 177,9 miljoner h/ vecka och arbetslösheten låg på 7,4 %.

Läs mer