Arbetsmiljöinspektion

Publicerat 7 maj, 2024

Arbetsmiljöverket kommer under maj genomföra en tillsynsinsats med ca 100 inspektioner över hela landet av arbetsgivare. inom särskilt olycksdrabbade branscher med med minst tio anställda.

Läs mer