Åtgärder för förbättrad konkurrens

Publicerat 24 mars, 2023

Regeringen ger Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher.

Läs mer