Avräkning utländsk skatt

Publicerat 22 mars, 2023

Skatteverket bedömer att skatt är avräkningsbar när ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen i utlandet har utfärdats, oaktat senare definitivt slutskattebesked.

Läs mer