Avslagen tjänstledighet

Publicerat 26 juni, 2023

Arbetsdomstolen (AD) dömer att en anställd som varit tjänstledig för studier utifrån felaktiga uppgifter grovt åsidosatt sina åligganden vilket ger arbetsgivaren skäl för avsked.

Läs mer