Beslut om utbetalningsmyndigheten

Publicerat 25 juni, 2023

Riksdagen antog regeringens lagförslag till Utbetalningsmyndighetens verksamhet vars uppdrag blir att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Läs mer