BNP ökade

Publicerat 30 maj, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) redovisar att Sveriges BNP ökade med 0,7 % under första kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Det största bidraget kom från lagerinvesteringar.

Läs mer