BNP

Publicerat 11 april, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

Läs mer