Bolag som brottsverktyg

Publicerat 17 april, 2024

Brottsförebyggande rådet (Brå) har för att stärka det brottsbekämpande arbetet fått i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljö.

Läs mer