Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

Publicerat 23 maj, 2024

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräcklig effektivitet hos tillsynsmyndigheterna.

Läs mer