Cykelförmån

Publicerat 30 maj, 2024

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i ett förhandsbesked gör gällande att en arbetsgivare med bruttolöneavdrag för förmånscyklar kan anses vara tillhandahållare av momspliktiga tjänster.

Läs mer