Dämpad arbetsmarknad

Publicerat 27 mars, 2024

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om fortsatt ökad arbetslöshet beroende på lägre ekonomisk aktivitet under 2023 som påverkar arbetsmarknaden och arbetslösheten negativt.

Läs mer