Ekonomiskt läge

Publicerat 7 juni, 2024

Regeringen bedömer att svensk ekonomi är på väg att hämta sig ur den befintliga lågkonjunkturen med inflationen på väg ner även om tjänsteinflationen är fortsatt förhöjd.

Läs mer