Ersättning höga sjuklönekostnader

Publicerat 30 maj, 2024

Riksdagen har fattat beslut om att ersättning för höga sjuklönekostnader upphör på grund av ekonomiska skäl samt begränsade kontrollmöjligheter med risk för felaktiga utbetalningar.

Läs mer