Förenklingsråd

Publicerat 11 april, 2024

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader med uppgift att bl.a. föreslå hur befintliga svenska regelverk kan bli lättare följa.

Läs mer