Förslag för förenkling

Publicerat 7 september, 2023

Regeringen lanserar ett förenklingspaket i höstens budgetproposition, avser att inrätta ett nytt Förenklingsråd samt ge vissa statliga myndigheter nya uppdrag att minska företagens regelbörda.

Läs mer